SKŁAD ZARZĄDU KLUBU SZACHOWEGO SKOCZEK

1. Rafał Drzazga

Prezes

2. Krzysztof Sadowski Wiceprezes
3. Damian Goczał Sekretarz
4. Sylwia Drzazga Skarbnik

Honorowi patronaci klubu
Aleksander Stabla
Grzegorz Płonka
Marek Profaska